Informatie KDV

 • Informatieboekje
 • Tarieven
 • Ziektebeleid
 • Huisregels voor ouders
 • Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
 • Protocol zindelijk worden
 • Pedagogisch beleid
 • Voedings beleid
 • Medicatieformulier
 • Protocol buitenbedjes
 • Vier ogen beleid
 • Algemene voorwaarden
 • Geschillencommissie
 • Veiligheids & gezondheidsbeleidsplan
 • Privacy Verklaring
 • Informatieboekje

  Wilt u alle mogelijke informatie over ons kinderdagverblijf eens rustig doorlezen download dan ons informatie boekje.

   ˆ Naar boven

   Tarieven

   Bij kinderdagverblijf De Groene Weide kunt u uw kind per uur plaatsen. Hier vindt u onze tarieven.  Maandelijks geeft u ons de uren door waarop uw kind op het kinderdagverblijf zal zijn in de daaropvolgende kalendermaand. U ontvangt dan een factuur voorafgaand aan de betreffende maand. Betalingen geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso.N.B. U dient minimaal 10 uur per week af te nemen. Als uw kind niet komt hoeft u niets te betalen, mits u dit minimaal een maand van te voren heeft doorgegeven. Uren die u reeds gereserveerd heeft, maar door ziekte of andere redenen niet benut, dient u gewoon te betalen.
   Er wordt geen restitutie verleend. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de betalingsplichtige.
   ˆ Naar boven

   Openingstijden

   Het kinderdagverblijf is het hele jaar door open van ma. t/m vr. van 7.00 uur tot 18.30 uur.Alleen op erkende feestdagen zijn wij gesloten.
   ˆ Naar boven

   Ziektebeleid Groene Weide

   Kinderen die ziek zijn horen thuis. Wij realiseren ons dat het begrip “ziek” moeilijk precies te omschrijven is. De één vind een kind met een verkoudheid ziek, de ander noemt iets pas een ziekte wanneer het met een flinke koorts gepaard gaat. Omdat wij niet voldoende aandacht aan een ziek kind kunnen geven, en om andere kinderen en ook leidsters te beschermen tegen ziektes verzoeken wij u zich te houden aan het geen wat in dit protocol beschreven staat.
   ˆ Naar boven

   Huisregels ouders

   Download de huisregels voor ouders.
   ˆ Naar boven

   Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

   Download Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
   ˆ Naar boven

   Protocol zindelijk worden

   Download het Protocol zindelijk worden van kinderdagverblijf de groene weide.
   ˆ Naar boven

   Pedagogisch beleid

   Download het Pedagogisch beleidsplan van Kinderdagverblijf de Groene Weide.
   Naar boven

   Voedings beleid

   Download het Voedings beleid van Kinderdagverblijf de Groene Weide.
   Naar boven

   Medicatieformulier

   Download het medicatieformulier van kinderdagverblijf de Groene Weide.
   ˆ Naar boven

   Protocol buitenbedjes

   Download protocol buitenbedjes
   ˆ Naar boven

   Vier ogen beleid

   Download Vier ogen beleid
   ˆ Naar boven

   Algemene voorwaarden

   Wilt u onze algemene voorwaarden rustig doorlezen download deze dan hier:
   Algemene voorwaarden kinderopvang
   ˆ Naar boven

   Geschillencommissie

   Download deze brochure over hoe u een klacht kunt indienen.
   ˆ Naar boven

   Veiligheids & gezondheidsbeleidsplan

   Download het Veiligheids & gezondheidsbeleidsplan
   ˆ Naar boven

   Privacy Verklaring

   Download de Privacy Verklaring
   ˆ Naar boven