Informatie KDV

Informatieboekje

Wilt u alle mogelijke informatie over ons kinderdagverblijf eens rustig doorlezen download dan ons informatie boekje.

ˆ Naar boven

Tarieven

Bij kinderdagverblijf De Groene Weide kunt u uw kind per uur plaatsen. Hier vindt u onze tarieven.  Maandelijks geeft u ons de uren door waarop uw kind op het kinderdagverblijf zal zijn in de daaropvolgende kalendermaand. U ontvangt dan een factuur voorafgaand aan de betreffende maand. Betalingen geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso.N.B. U dient minimaal 10 uur per week af te nemen. Als uw kind niet komt hoeft u niets te betalen, mits u dit minimaal een maand van te voren heeft doorgegeven. Uren die u reeds gereserveerd heeft, maar door ziekte of andere redenen niet benut, dient u gewoon te betalen.
Er wordt geen restitutie verleend. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de betalingsplichtige.
ˆ Naar boven

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is het hele jaar door open van ma. t/m vr. van 7.00 uur tot 18.30 uur.Alleen op erkende feestdagen zijn wij gesloten.
ˆ Naar boven

Ziektebeleid Groene Weide

Kinderen die ziek zijn horen thuis. Wij realiseren ons dat het begrip “ziek” moeilijk precies te omschrijven is. De één vind een kind met een verkoudheid ziek, de ander noemt iets pas een ziekte wanneer het met een flinke koorts gepaard gaat. Omdat wij niet voldoende aandacht aan een ziek kind kunnen geven, en om andere kinderen en ook leidsters te beschermen tegen ziektes verzoeken wij u zich te houden aan het geen wat in dit protocol beschreven staat.
ˆ Naar boven

Huisregels ouders

Download de huisregels voor ouders.
ˆ Naar boven

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Download Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
ˆ Naar boven

Protocol zindelijk worden

Download het Protocol zindelijk worden van kinderdagverblijf de groene weide.
ˆ Naar boven

Pedagogisch beleid

Download het Pedagogisch beleidsplan van Kinderdagverblijf de Groene Weide.
Naar boven

Voedings beleid

Download het Voedings beleid van Kinderdagverblijf de Groene Weide.
Naar boven

Medicatieformulier

Download het medicatieformulier van kinderdagverblijf de Groene Weide.
ˆ Naar boven

Protocol buitenbedjes

Download protocol buitenbedjes
ˆ Naar boven

Vier ogen beleid

Download Vier ogen beleid
ˆ Naar boven

Algemene voorwaarden

Wilt u onze algemene voorwaarden rustig doorlezen download deze dan hier:
Algemene voorwaarden kinderopvang
ˆ Naar boven

Geschillencommissie

Download deze brochure over hoe u een klacht kunt indienen.
ˆ Naar boven

Veiligheids & gezondheidsbeleidsplan

Download het Veiligheids & gezondheidsbeleidsplan
ˆ Naar boven

Privacy Verklaring

Download de Privacy Verklaring
ˆ Naar boven